Rävjägarn

Sjunk, du sol framför andra solar

Kyrkstall

Sjunk, du sol framför andra solar,
sol som lyst min herdinnas dag!
Sköna afton som purpur spolar,
i ditt lågande hägn oss tag!
Höga visor jag saligt gnolar,
konung Salomo sjöng som jag.

Erik Axel Karlfeldt

Tags: ,

Leave a Reply

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress