Helt i utkanten av gasverksområdet

Inte långt från Husarviken och vid Gasverksområdets utkant ligger en gammal tegelbyggnad som jag intalar mig själv varit en stationsbyggnad som hört till någon form av järnväg som går genom gasverksområdet. Eftersom jag inte vet hur spåren en gång gick, utan istället endast noterat rester av en järnbana, har jag bestämt mig för att låta

I krokarna av nya Djurgårdsstaden

Innan snön kom och begravde den frostnupna naturen, promenerade jag som vanligt åt Storängsbotten till. Jag tycker mycket om denna plats, särskilt när kylan har den i ett säkert grepp. Övergiven är denna av tid och bristande underhåll ansatta gamla perrong. Det var länge sedan tågen på Värtabanan stannade här och än sällsyntare är nog

Storängsbottens kalla decemberfrost

Frost och dimma är en oslagbar blandning. Så vackert det var när jag gick till Storängsbotten för att handla. Det var tyst och kallt och gasklockorna var nästintill dolda av den vita, luddiga luften. Det är förresten här i krokarna som Norra länken tittar upp ur jorden när den är klar om några år. Jag

En lördagspromenad till Hjorthagen

Hjorthagens konsumbutik påminner mer om en lanthandel än om en relativt centralt belägen innerstadsmatbutik. Jag köpte mig något att dricka och hoppades att Konsum låter bli att moderniser och bygga om. På väg mot gasklockorna passerar jag en gräsmatta där tulpaner satts i tre långa och breda rader. De blommar i rosa och orange och