Ett fantastiskt flott hem i turkisk stil

På Kommendörsgatan, mittemot Ahlströmska skolan (nuvarande Carlssons?) ligger två kåkar från sent 1890-tal. Den ena av dem, nr 32, huserade Pascha Cherif, Turkisk minister. Troligtvis flyttade han in redan när huset var nybyggt och hans våning utgjordes av 20 rum och kök och jag förmodar att den ytan vanligtvis räckte till för två ordinära Östermalmsvåningar

Osmanska rikets utsände i Stockholm

Detta får till viss det sägas vara en repris, ty i december 2008 skrev jag om turkiske ministerns hem och kontor på Kommendörsgatan i Stockholm, men då använde jag en annan bild. Hur som, googlade jag Pascha Chérif,  som var ministerns namn och hittade honom på Wikipedia, men där är namnen omkastade och han kallas