Ett fantastiskt flott hem i turkisk stil

SSMC00 028

På Kommendörsgatan, mittemot Ahlströmska skolan (nuvarande Carlssons?) ligger två kåkar från sent 1890-tal. Den ena av dem, nr 32, huserade Pascha Cherif, Turkisk minister. Troligtvis flyttade han in redan när huset var nybyggt och hans våning utgjordes av 20 rum och kök och jag förmodar att den ytan vanligtvis räckte till för två ordinära Östermalmsvåningar så han lär ha haft hela våningsplanet. Enligt Stockholmskällan (där jag hittat information och bilder) betalade han (eller snarare det Osmanska riket) 7 500 kr/år för sitt kombinerade hem och legation. Inredningen i de mer representativa delarna var otroligt praktfull vilket med all önskvärd tydlighet framgår av bilden ovan.

SSMC00 029

I hörnrummet, som också var Pascha Cherifs arbetsrum, möter oss en ombonad interiör med ett praktfullt tak. Notera också att fönstren inte är vitmålade. Tyvärr tror jag att det mesta av  inredningen i detta vackra hem gått förlorad vilket ivrigt får beklagas.

Osmanska rikets utsände i Stockholm

Pascha Cherif

Detta får till viss det sägas vara en repris, ty i december 2008 skrev jag om turkiske ministerns hem och kontor på Kommendörsgatan i Stockholm, men då använde jag en annan bild. Hur som, googlade jag Pascha Chérif,  som var ministerns namn och hittade honom på Wikipedia, men där är namnen omkastade och han kallas Chérif Pascha, vilket verkar vara den korrekta ordningen. Det visade sig också att han var kurd (Turkisk kurd) och att han representerade det Osmanska riket som vid den tidpunkten hade krympt åtskilligt men åtminstone omfattade Turkiet och lite till. När det var som störst, sträckte det sig, enligt Wikipedia, ” från Wiens utkanter i nordväst till Mekka i sydöst och från Kaukasus i nordöst till Algeriet i sydväst.”

Chérif Pascha bodde och arbetade i våningen på Kommendörsgatan. Det var inga små omständigheter han befann sig i, ty han hade 20 rum och kök och jag förmodar att den ytan vanligtvis räckte till för två ordinära Östermalmsvåningar. Enligt Stockholmskällan betalade han (eller snarare det Osmanska riket) 7 500 kr/år för sitt kombinerade hem och legation vilket bör vara över miljonen i dagens penningvärde.

Jag är svag för det turkiska, arabiska och österländska, ty det finns verkligen något mycket exotiskt och tilltalande över denna kultur. Dessutom är den inte på något sätt uttjatad och exploaterad. Det är väl snart hundra år sedan det senast var populärt att ha ett rökrum i orientalisk stil! Om det nu kommer att vara tillåtet att inspireras av den kulturen i framtiden.  Säker kan man aldrig vara. Passa på att njuta av bilden ovan!