Hötorgscity

Den låga byggnaden mot Hötorget

Visst är den vacker, den låga byggnaden mot Hötorget på Sergelgatans västra sida? När det nya Hötorgscity planerades byggde man 18 våningar höga hus på Sergelgatans östra sida och ansåg det lämpligt med låga byggnader på den andra sidan för att eftermiddagssolen skulle nå ned till shoppingstråket. Det hela syns tydligt på denna bild tagen 1959.

Hötorgscity innan glansen hade falnat

Jag hör till dem som gillar Hötorgcity, även om anläggningen idag inte är vad den en gång var. En stor skillnad är naturligtvis att de butiker som låg här i början av 60-talet ofta var av högre klass än de butiker som ligger här idag. Ringbaren på bilden drevs av ICA,  vägg i vägg, och