Hötorgscity

Den låga byggnaden mot Hötorget

Hötorgscity

Visst är den vacker, den låga byggnaden mot Hötorget på Sergelgatans västra sida? När det nya Hötorgscity planerades byggde man 18 våningar höga hus på Sergelgatans östra sida och ansåg det lämpligt med låga byggnader på den andra sidan för att eftermiddagssolen skulle nå ned till shoppingstråket. Det hela syns tydligt på denna bild tagen 1959.

När Filmstaden Sergel byggdes vid 1990-talets mitt ersattes den gamla byggnaden med en rejäl klumpeduns som verkligen förstört den fina 50-talsmiljön. Jag anser Hötorgscity vara en verklig pärla och hade önskat att man behandlat anläggningen mer varsamt. Så konsekvent genomförda 50-talsmiljöer är inte vanliga. Kombinationen av äldre byggnader runt Hötorget och de modernare tillskotten från 50-talet är verkligen högst förtjusande.

Hötorgscity innan glansen hade falnat

Hötorgscity 1

Jag hör till dem som gillar Hötorgcity, även om anläggningen idag inte är vad den en gång var. En stor skillnad är naturligtvis att de butiker som låg här i början av 60-talet ofta var av högre klass än de butiker som ligger här idag. Ringbaren på bilden drevs av ICA,  vägg i vägg, och granne med Kapp-Ahl, låg Widforss som var en sport- och vapenaffär med rejäla grejer i sitt sortiment.

Hötorgscity körsnär Gunnar Christell

Hos körsnär Gunnar Christell kunde damer av värld köpa sig en snygg päls. Än idag dyker Christells pälsar upp på Stockholmsauktioner så kvalitén kan det knappast ha varit något fel på. Det är en väldigt fin och stramt avskalad inredning i butiken.

Hötorgsscity Engelbrechts parfymeri

Engelbrechts parfymeri, också det beläget i Hötorgscity, är lite mindre avskalat. Även det låg på Sergelgatan som var områdets huvudsakliga gata. På dess ena sida växte de fem höghusen upp, på den andra låg låga affärshus och den gamla Hötorgshallen som var betydligt mindre i skalan än dagens koloss med filmstad som rubbat jämvikten i området. På denna lägre sida låg även Sergelteatern, en flott citybiograf som numera integrerats i den nya Filmstaden Sergel.

I anslutning till Sergelgatan fanns terasser med sittplatser och serveringar. Titta bara på denna bild så ser ni hur elegant det en gång var.