Nödbostäder Skånegatan 1

Nödbostäderna vid f.d. Skånegatan

Mellan Hallandsgatan (dåvarande Skånegatan) och Blekingegatan, i korsningen med Ringvägen uppfördes 1917 ett område med nödbostäder som låg i kvarteren Stativet och Tumstocken. Området ritades av Gunnar Asplund och bestod av tvåvåningshus som var uppdelade i fristående kåkar samt en längre länga. Fasaderna var enkla men dekorativa och målade i röda, gula och gröna nyanser och försedda med pilastrar.

Renovering och ombyggnad av klenod

Nu är det tydligen dags igen, dags att renovera och utveckla Stockholms Stadsbibliotek. I en artikel i söndagens SvD presenteras planerna som bland annat hör samman med den ökning av antalet besökare som bland annat följer av den nya Hagastaden. Projektledaren och bibliotekarien Anne-Marie Evers berättar att det som behövs för framtiden är bland annat toaletter,

Asplunds saluhall vid Stadsbiblioteket

Intill Stadsbiblioteket, vid Odentorget, önskade Slakt- och Saluhallsstyrelsen uppföra en saluhall och vem var mer ämnad att rita denna byggnad är Gunnar Asplund vars stadsbibliotek ännu inte var uppfört (det invigdes i mars 1928). I Byggmästaren, häfte 15 år 1926, presenterar Asplund sitt förslag som onekligen skulle ha gjort sig bra på platsen och väl