Nödbostäder Skånegatan 1

Nödbostäderna vid f.d. Skånegatan

Nödbostäder Skånegatan 1

Mellan Hallandsgatan (dåvarande Skånegatan) och Blekingegatan, i korsningen med Ringvägen uppfördes 1917 ett område med nödbostäder som låg i kvarteren Stativet och Tumstocken. Området ritades av Gunnar Asplund och bestod av tvåvåningshus som var uppdelade i fristående kåkar samt en längre länga.

Nödbostäder Skånegatan 2

Fasaderna var enkla men dekorativa och målade i röda, gula och gröna nyanser och försedda med pilastrar. Om det var ettor eller tvåor i husen kan jag inte säga då jag inte hittat några ritningar. Snygga och prydliga var de dock och när grönskan växt upp blev området rena rama idyllen, även om standarden naturligtvis var långt ifrån modern när 60-talet stod för dörren. Kallvatten och slask var nämligen det enda som bjöds, förutom el och gaskök som komplement till vedspisen.

Nödbostäder Skånegatan 3

En bild av köket tagen strax innan rivningen. Som ni ser är det ett mycket välbevarat kök med pärlspont och öppna hyllor.

En brand 1964 blev dödsstöten för kvarteret som revs året därpå. Planer fanns på att rusta upp området, men eftersatt underhåll och nämnda eldsvåda gjorde att området revs och nya 6-våningshus byggdes på platsen samtidigt som Rosenlundsparken skapades. I kvarteret intill, Stiftet, som ses bakom raden i denna bild fanns också nödbostäder men dem ritade inte Asplund. De är emellertid också rivna som mycket annat i dessa kvarter.

Renovering och ombyggnad av klenod

stockholms-stadsbibliotek-20-talet

Nu är det tydligen dags igen, dags att renovera och utveckla Stockholms Stadsbibliotek. I en artikel i söndagens SvD presenteras planerna som bland annat hör samman med den ökning av antalet besökare som bland annat följer av den nya Hagastaden. Projektledaren och bibliotekarien Anne-Marie Evers berättar att det som behövs för framtiden är bland annat toaletter, grupprum, varierade sittplatser, en mycket större barnavdelning en flexibel samlingssal för föredrag och författarsamtal. Allt detta kan man förstå och det går säkert att lösa, men att ge sig på den ståtliga huvudbyggnaden utan att vara mycket, mycket försiktigt är riktigt dumt. Bättre då att restaurera till originalskick, det mesta finns ju kvar, och istället använda de lokaler som ligger mot Sveavägen och idag hyrs ut till bl.a. Mc Donalds.  Dessa ytor ligger dessutom bra till ur tillgänglighetssynpunkt. Behövs ytterligare plats föreslår jag att man gör som vid KB, dvs bygger nedåt. Låt oss hoppas att det går som det gick för inte ens 10 år sedan: internationella protester gör att planerna avblåses. Det är dock mycket tråkigt att vi har så lite respekt för vårt byggnadsarv i detta land att vi ger oss på klenoder av denna kaliber.

Asplunds saluhall vid Stadsbiblioteket

Odenhallen av Asplund

Intill Stadsbiblioteket, vid Odentorget, önskade Slakt- och Saluhallsstyrelsen uppföra en saluhall och vem var mer ämnad att rita denna byggnad är Gunnar Asplund vars stadsbibliotek ännu inte var uppfört (det invigdes i mars 1928). I Byggmästaren, häfte 15 år 1926, presenterar Asplund sitt förslag som onekligen skulle ha gjort sig bra på platsen och väl anslutit till biblioteksbyggnaden. Framför den långa basarlängan fanns plast för stånd med frukt, blommor och grönsaker.  Varför planerna aldrig realiserades vet jag inte, däremot står det klart att både platsen och biblioteket hade vunnit på arrangemanget. Detta utan att på något sätt klanka ner på de byggnader som faktiskt uppfördes. 50-talsbyggnaden, som en gång i tiden inrymde Humanistiska biblioteket, är jag särskilt förtjust i.