Privatgatan på Söder som försvann

I slutet av 1890-talet bildades ett flertal mer eller mindre ideella bostadsbolag som hade till uppgift att förbättra bostadssituationen för stadens arbetare. Ett av dessa bolag var Holmia som bildades 1896 på överståthållarens baron Claës Gustaf Adolf Tamm initiativ. Samma år inköptes kvarteret Ängsknarren på Kungsholmen och strax därefter delar av kvarteret Masken på Södermalm. På Kungsholmen uppfördes med start år 1897 en mängd byggnader i kvarteret Ängsknarren och dessa finns tämligen utförligt skildrade. På bilden ovan ses kvarteret Masken och Privatgatan från Ringvägen söderut.

I kvarteret Masken på Södermalm påbörjades byggnadsverksamheten strax därefter och i slutet av 1890-talet och i början av 1900-talet bebyggdes tomten som sträckte sig mellan Ringvägen och Bohusgatan. Här drogs en gata fram och på ömse sidor om den växte bostadshus i  upp. De första husen ritades av Kasper Sahlin men resterande, och merparten, av Rudolf Aborelius som också ritade husen på Kungsholmen.

Det är en fantastisk miljö som möter betraktaren på de bilder som togs innan husen revs, en värld som framstår som så avlägsen. Privatgatan var kuperad och husen framförallt 3-4 våningar höga i vacker jugendstil. Lägenheterna var typiska för tiden med kakelugnsuppvärmning och kallvatten i kranarna. Det är verkligen att beklaga att en så fin miljö helt utplånades.

Bilderna kommer från digitala stadsmuseet och det går bra att klicka på dem för att se dem i större format.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *