Frälsningsarmens byggnad i Kiruna

Frälsningsarmen kiruna

Centralt i Kiruna ligger Frälsningsarmens gamla kåk från tidigt 1900-tal. Antagligen behövdes det en hel del frälsning även på dessa breddgrader. Det hårda arbetet i gruvorna gjorde nog att många så att säga tog till flaskan när de var lediga och därmed blev de kvalificerade för frälsning eller hur man nu skall uttrycka det. Huset är i vilket fall som helst fint och frälsningsarmens historia i gruvstaden är säkerligen också intressant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *