Det nya bygget vid Engelbrektsskolan

Nybygget vid Engelbrektsskolan

Bilden ovan tog jag 2012 när man börjat spränga och schakta för nybygget vid Engelbrektsskolan. Nu tror jag huset är helt färdigt, men jag har faktiskt inte besök platsen sedan dess. Det är dock en intressant bild där man både ser resterna av de gamla bergen och tvärs genom kvarteret Sädesärlan. Huset till höger i fonden är en fastighet från 1997, ritad av AG Forsberg, som omgestaltades helt 1959-1961. Husen intill har kvar sina jugendexteriörer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *