Carl Westmans sjukhus på Gärdet

Carl Westmans sjukhus på Ladugårdsgärde

Under 20-talets andra hälft presenterade arkitekt Carl Westman ett förslag till nytt sjukhus på Gärdet i Stockholm. Strax norr om Karlaplan, ungefär vid dagens Strindbergsgata, låg komplexet som var tämligen rejält tilltaget och med stora parker vilket framgår av situationsplanen. Planen kom dock aldrig att realiseras och något år senare utlyste man en tävling för den nya Gärdestaden som kom att bebyggas under 30-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *