Fackskolans lanthushållsseminarium

Bakning på Kumlans Lanthushållsskola, Brogård, Tensta socken, 1937 No 1, Foto Sagerholm, Axel, Upplandsmuseet

I Brogård, i Tensta socken strax norr om Uppsala, bedrev Fackskolan för huslig ekonomi lanthushållsseminarium under åren 1910-1964. Här utbildades med andra ord lanthushållslärarinnor, precis som på Fredrika Bremer-förbundets skola i Rimforsa. Som elever fick de sin utbildning både i Uppsala, i fackskolans ordinarie lokaler, samt ute i Brogård som var ett komplett småbruk med ladugård och trädgård. Gården hade köpts in för fackskolans räkning för att kunna erbjuda eleverna en likvärdig utbildning till seminariet i Rimforsa som startade i november 1907.

Tensta - Fackskolans Lanthushållsseminarium, Brogård, Tensta socken, 1936 No 1, Fotograf Flygtrafik AB, Upplandsmuseet

Visst är det en vacker gård? Bilderna som ni ser har jag hittat på Upplandias webbplats och där fann jag även information från Nordisk Familjebok som gården:

Brogård i Tensta, inköpt 1910, omfattar 40 har, tax. med skolbyggnaderna till 39,100 kr., har plats för 16 elever med 4 lärarinnor. Ladugård, mejeri, smådjur och trädgård skötas af eleverna ensamma. Småbruket Kumlan, inköpt 1911, omfattande 14 har, tax.-v. 20,000 kr., gränsande till Brogård, är inrättadt som vanlig landt-hushållsskola, men är dessutom öfningsskola för lärarinneeleverna å Brogård. Plats för 12-20 elever, 3 lärarinnor, två kurser årligen om 5 1/2 månad.

Tensta - Examen vid Kumlans Lanthushållsskola, Brogård, Tensta socken, 1954 No 1, Foto Sagerholm, Axel, Upplandsmuseet

På lanthushållsskolorna väntade ett digert program för de elever som började de halv- eller helårskurser som gavs. Lärarinnorna behövde således vara ordentligt förberedda. De ämnen som ingick var hälsolära, sjukvårdslära, födoämneslära, bokföring, husdjursskötsel, trädgårdsskötsel, blomsterodling, fruktodling, matlagning, rengöring, vävnad samt handarbete. Inte nog med att ämnena var många, de studerades dessutom grundligt. Bara inom momentet vävning skulle man avverka 2 slätvävar, 3 mattvävar, 1 gardinväv, 1 stramaljväv med bårder i rosengång, 1 munkabältesväv till sofföverdrag, 1 hålkrusväv till sängtäcken, 1 daldrällsväv till servetter samt 1 väv i krabbasnår. De kvinnor som tog en längre kurs vid en lanthushållsskola blev därför mycket mycket kompetenta och fick dessutom lära sig en hel del om det textila arvet.

 1962 förstatligades lanthushållsskolorna och därmed kom utbildningen att förändras och bli mer teoretisk. Samma år lades seminariet i Rimforsa ned men det verkar som om Brogård höll ut ytterligare något år, men jag är inte säker. Lanthushållsskolorna avvecklades till stor del under 70-talet och i början av 80-talet lades de sista troligtvis ned. En epok gick därmed i graven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *