Hilma Nilsson i Luleå, 100 år 1980

Hilma Nilsson fyller 100 år

Passa på att se Torsten Åhlanders intervju med 100-åringen Hilma Nilsson i Luleå som gjordes i anslutning till den stora bemärkelsedagen 1980.

Hilma Nilsson och henne make arbetade i många år i Västra Folkskolan i Luleå. Kåken var stor och innehöll många skolsalar som skulle eldas. Varje morgon klockan halv tre började arbetet ty halv åtta skulle salarna hålla en temperatur av minst 16 grader. Folkskolan, som låg vid Trädgårdsgatan, brändes ned 1964 av brandkåren och finns tyvärr inte kvar idag.

När man hör Hilmas berättelser från ett strävsamt liv kan man förstå att det verkligen var stor skillnad mellan de olika samhällsklasserna. Många fick slita för att de lite mer bemedlade skulle kunna leva ett något så när komfortabelt liv. Hilma, som pensionerades 1947, hade under långa perioder inte ens tid att unna sig en hel natts ostörd sömn, utan tog sig en tupplur när tillfälle gavs. Tack vare en god hälsa och tron på Vår Herre, fick hon uppleva sin 100-årsdag vid förhållandevis god vigör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *