Höst, ja, men snart är våren här igen

Kiwi

Vissrligen är det höst, men det blir nog snart vår igen. Då tänker jag plantera ytterligare några växter.

Detta skall bli min nya kiwivägg hade jag tänkt mig! Än har jag inte planterat något, men nästa vår tänker jag sätta sorten Annikki som är en s.k. minikiwi som ger små men inte håriga frukter. Den är härdig och borde klara sig utan några större problem. Snyggt det kommer bli när den klättrar mot den vita stenväggen.

Sötrönn

Här stod den ett gäng stora träd tidigare som huggits ned för att inte skada omgivande byggnader om de skulle blåsa kull. En tall finns kvar och en liten björk. De tar jag nog också bort. Istället funderar jag på att plantera några olika sorters sötrönn samt blåbärstry. Samtliga ger ätbara och mycket nyttiga bär.

Fruktlund

Det är inte lätt att se, men här finns fyra fruktträd. Den grova, i svart inklädda stammen som syns är päronet Pepi.  I mitten är det bara ris och elände. Där borde man väl kunna plantera något samt snygga till “gräsmattan” eller vad man nu skall kalla det om man har “naturtomt”.

Rhododendron

Rhododendron, det trodde jag inte man kunde odla så långt norrut, men det kan man faktiskt. Det finns fina finska sorter att tillgå. Jag tänker mig Hagaa och Hellikki eller kanske Helsinki University. Många härdiga finska rhododendron togs fram under åren 1973-2000 vid universitetet i Helsingfors i samarbete med  Arboretum Mustila under ledning av Peter Tigerstedt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *