Lyttkens om dramat på Broxvik

Alice Lyttkens make, advokat Yngve Lytkens, utgav 1948 en spännande volym om Dramat på Borxvik, en förgiftningshistoria som fick ett enormt genomslag i slutet av 1890-talet. Kammarherre Evert Taube von Block på Broxvik avled efter en tids sjukdom och ett par månader efter hans begravning yppade den unga Helga Fägersköld, som vid den tidpunkten inlett en romans med kammarherrens son, att hon sett fru Betzy Taube von Block hälla Sublimat i sin makes saftsoppa.

Efter gravöppning och obduktion visar det sig att det finns spår av arsenik och kvicksilver i kammarherrens kropp och fru Betzy åtalas för att ha förgiftat sin man. Dramat tar dock en oväntad vändning när misstankarna istället kommer att kastas på den unga Helga.

Vem som egentligen döda kammarherre Taube von Block har aldrig gått att fastställa, man har inte ens kunnat styrka att han verkligen förgiftades. Istället är det troligt att försök gjordes att förgifta honom, men att doserna var för svaga och att döden troligtvis var naturlig.

Dramat på Broxvik är en mycket spännande skildring av ett av Sveriges stora rättsfall. Lyttkens bok kastade till viss del nytt ljus över händelserna men huruvida hans slutsatser är korrekta kan jag inte uttala mig om. Stig Jägerskiöld är i Svenskt biografiskt lexikon kritisk till Lyttkens skildring. Det tycker jag inte skall hindra er från att beställa boken från bokborsen.se där den säljs för en billig penning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *