Aktuellt om hemtjänstens scheman

I Aktuellt ikväll var det ett bra inslag om situationen på en kommunal hemtjänst i Uppsala (finns att titta på här). Den stackars anställda har 26 besök på 6 timmar! Jag hade 13 och hann inte med. Visserligen kan det ha varit så att vi hade längre körtid, men ändå, något är fel med systemet när man planerar scheman utan att ta med tid för förflyttning och när man  planerar in besök som överlappar varandra.

Det finns faktiskt hemtjänster där de timanställda bara för betalt för den tid de är hos de gamla. Syften med detta är att de verkligen skall få sin tid. Till nackdelar hör dock att arbetstiden, för till den räknar jag förflyttningarna, kan bli obetalt till en inte helt försumbar del. I vilket annat yrke är skulle man kunna bete sig på detta sätt? “Men Filippa, det är klart att du inte får betalt för tiden det tar att åka till kongressen/invigningen av lättakuten/styrelsesamanträdet!”. Nej, det skulle inte en människa i den positionen (sjukvårdslandstingsråd) acceptera. Däremot får en människa som går att utnyttja finna sig i det och det tycker jag är upprörande.

I inslaget i Aktuellt får vi också veta att ledningen för Nyby hemvård får vi också veta att ledningen är missnöjd med den tid som de anställda tillbringar hos kund. De gör för korta besök. I ett brev som skickats till de anställda står följande att läsa:

“Jag vill att ni förstår vad det innebär när vi tjatar på er om vikten att faktiskt göra den utplanerade tiden hos en kund”

”Om ni inte lyckas vända denna trend så innebär det att vi kommer att få lov att säga upp personal”

Jag vet inte riktigt hur man skall tolka detta. Ledningen kan väl knappast tro att man skall hinna med att sitta tiden ut när inte ens tiden på schemat, utan förflyttningar, räcker till. Vill man kanske att de anställda skall logga in hos de gamla redan innan de hunnit dit? Många hemtjänster har nämligen ett system där man elektroniskt loggar in hos kunderna och så får hemtjänsten betalt efter hur länge mycket tid varje pensionär fått. Bra tycker jag, men inte om det blir på detta sätt.

Man måste inse att det kostar att bedriva hemtjänst och att det i jobbet ingår att förflytta sig. Man måste också tänka på att privata hemtjänster ofta har ett större upptagningsområde med längre avstånd mellan de gamla vilket gör att förflyttningarna tar tid. Det finns ingen chans i världen att företaget bjuder på dessa förflyttningar, det får antingen den naställda eller pensionärerna betala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *