Odals slåttarstuga bortåt Åskogen till

Längs med vägen mellan vår och farbror Odals by, låg några gamla slåttarstugor. En av dem var Odals. Jag vet inte precis om han använt den i någon större utsträckning, möjligtvis som sommarnöje. Det är en vacker liten gård med stuga och uthus med plats för djur och redskap.

En slåttarstuga är en stuga belägen där skörden växer, vilket var en nödvändighet om markerna låg långt från hemmet, som de ibland kunde göra. Likadant är det med kyrkstugorna som låg bredvid kyrkan och där man kunde övernatta när det var kyrkhelg (och samtidigt dricka brännvin och begå hor – där avlades nog många barn, och därmed var det bara att gå till prästen för giftermål). Så var det i norra Norrland, där avstånden var långa innan bilen kom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *