Läroverk i Solna av Giertz och Tesch

Detta är en kvalitetsbyggnad från sent 40-tal, åtminstone från min synvinkel sett. Det är Solna läroverk som stod klart 1948 och ritades av Lars Magnus Giertz och Nils Tesch. Se bara på detaljerna och materialen! Enkelt, stramt och fina material. Tegel av olika fason och ett påkostat stengolv. Armaturer, klädkrokar och rejäla dörrar.  Se bara på denna korridor eller en del av den öppna hallen som har en mycket vacker trappa. Naturligtvis finns där också en matsal som håller högsta klass.

Tegelstenarna som är perforerade av många hål tjänar som ventilationskanal mellan klassrummen och den centrala hallen och har samtidigt en ljuddämpande effekt. Visst är det vackert! Jag undrar om vi någonsin igen kommer att ha råd att bygga så påkostat?

Modernismens miljöer är så sårbara, så lätta att förstöra. De är inte utsmyckade,  istället är dess främsta tillgång material och utförande. Byter man ut något, blir uttrycket genast ett annat. Överlastade 1800-talsmiljöer tål faktisk mer hårdhänt behandling, även om man naturligtvis bör visa dem lika stor hänsyn.

Jag minns min egen barndomsskola i gult tegel med stengolv, perspektivfönster och stentrappa. Idag är både fönster och trappa utbytta, interiören har jag inte besökt. Inte blev det snyggt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *