Här en ny och ytterst dekorativ sluss

Detta ombyggnadsförslag, signerat Gustaf Richert, Fredrik Enblom och Isak Gustaf Clason, presenterades år 1905 som en slutgiltig på slussenproblematiken. Aningens för nybarockt kan man tycka. Det hade varit klokare att välja ett gotiskt uttryck tycker jag. De två fyrtornen som signalerar farleden är mycket fina tycker jag. Till nackdelarna med förslaget hör att det gamla Södra Stadshuset, nuvarande Stadsmuseet, helt jämnats med marken.

Det ombyggnadsförslag som precis klubbats igenom känner jag mig lite kluven till. Jag är intesäker på att jag tycker att det är en fullkomlig katastrof, ej heller ligger det  mig särdeles varmt om hjärtat. Dagens sluss tycker jag om, även om den är nedgången. Till nackdelarna med den befintliga lösning hör dock att an alltför stor del av  vattenspegeln dolts.

Angående måndagskvällens omröstning, hänvisar jag till en artikel i SvD.

7 thoughts on “Här en ny och ytterst dekorativ sluss

  1. WOW hade det vart så där de tänkt bygga om det så hade jag klart sagt ja men nu skall det bli någon modern missmasch av allt samman; fult som stryk.

    1. Ja, den bilden har jag! Den finns i en bok som handlar om Stockholmska byggnader som aldrig blev av. Notera två “Fersenska terrasser” samt två “gasklockor”. Boberg återanvände.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *