Nybyggnad och rivning vid centralen

orgelpipan_liten_bildSom bekant är Citybanan under byggnation och detta jättelika projekt har resulterat i vissa smärre bryderier angående ny entré till stationen. Det har diskuterats huruvida den skall förläggas till Hotel Continentals tomt, eller till hörnet Klara Västra Kyrkogata/ Klarabergsgatan i kvarteret Klockstället. För en dryg månad sedan revs den annexartade byggnaden som tidigare innehöll hotellets matsal och nedgången till tunnelbanan. Huruvida detta har med Citybanan att göra, vet jag inte, men jag antar det.

Hur som helst har man på Yimby diskuterat om det inte vore klokt att bygga en ny byggnad på Continentals gamla tomt och sedan låta riva byggnaderna vid Klarabergsgatan för att på så sätt frilägga den grönskande kyrkogården. Byggväxling kallar man tilltaget att bygga en stor byggnad som ersätter flera äldre. Jag tycker att detta är rena tramset, ty jag förstår inte hur man kan tycka att det vore en bra idé att bygga ett fult och högt hus på hotellets plats och dessutom förstöra friden på kyrkogården genom att ta bort de byggnader som skapar denna skyddade oas. När byggnaderna vid Klarabergsgatan restes i slutet av 50-talet, i samband med gatans breddning, fanns det planer på att låta de avrivna tomterna var obebyggda, men som Arkitekt Lennart Tham uttryckte det när man motiverade en nybyggnad: “den som liksom jag har haft sin verksamhet i dessa trakter, har knappast kunnat undgå att charmeras av den stämning och stilla frid, som alltid råder under de höga träden” (Byggmästaren, 1956). Här på bilden intill, ses den ena byggande, den i kv. Orgelpipan. I fonden tronar gamla Continental. Byggnaden i kv. Klockstället, närmare hotellet, är ännu inte uppförd. Klicka på bilden för att se den i större format.

Jag förstår mig inte alltid på diskussionerna på Yimby. Ibland får jag för mig att de är av precis samma skrot och korn som de styrande under 50-60-talen, andra gånger är det befriande att höra deras åsikter när Stockholm stad vill bygga ännu ett hus i någon slags funkispastisch. Jag måste få citera en kommentar på yimby.se angående en eventuell rivning av Continental: “Glädjande att man också planerar att riva den befintliga byggnaden. Gedigen eller inte, det är knappast en byggnad som man gläds över om man inte är 60-talsromantiker”. Dessa meningar är som ett eko från 50-talet när de förkättrade gamla 1800-talshusen (och äldre) revs i parti och minut. Hur få var det inte som var 80-talsromantiker på den tiden! Hade det funnits fler, hade vi idag varit ägare till ett helt annat cityområde.

Läs om Yimbys förslag till nybyggnad på hotelltomten och rivning av husen vid kyrkan här, och fortsätt sedan till Arkitekturs blogg där man skriver om att de konkreta planer som nu finns på att riva Continental och bygga en ny högklassig byggnad.

Jag undrar i mitt stilla sinne om det kan finnas något mer reaktionärt än att föreslå att om man nu trots allt skulle riva Hotel Continental, ersätta huset med en låg byggnad, utförd med traditionella byggnadsmetoder och i högkvalitativa och beprövade material.

3 thoughts on “Nybyggnad och rivning vid centralen

 1. (Radbrytningarna blev konstiga i förra inlägget)

  Hej!

  Först och främst: Rivingen av annexet hör samman med byggandet av citybanans station city. Det ska byggas en helt ny nedgång till tunnelbanan och citybanan. Det kommer också att skapas en direktanslutning till Klarabergsgatan, vilket förstås blir en stor förbättring mot idag.

  Sedan, vad gäller dina synpunkter på vårt förslag om byggväxling. Du skriver:
  “Jag tycker att detta är rena tramset, ty jag förstår inte hur man kan tycka att det vore en bra idé att bygga ett fult och högt hus på hotellets plats”

  Nu är det väl förstås knappast någon som föreslår att man ska bygga ett *fult* hus? Eller menar du att ett hus fulhet står i direkt korrelation till dess höjd? I så fall är förstås både stadshuset och Kungstornen fulare än hotell continental.

  Ett högt hus på den platsen kräver en mycket god arkitektur, inte minst om förslaget ska få ett folkligt stöd.

  Sett utifrån synvinkeln att du kritiserar arkitekturen på ett förslag som inte ens finns, samtidigt som du menar att arkitekturkritik inte är möjlig eftersom det automatiskt innebär en återupprepning av 50-talets rivningar av 1800-talshus, så får jag inte riktigt ihop det.

  Syftet med byggväxlingsförslaget är att tillföra grönska till ett stadsrum som saknar sådan. Det skulle förstås påverka den “stämning och stilla frid” som Lennart Tham menade rådde på platsen.
  Samtidigt ska man ha i åtanke att det tillför många positiva värden till city:s gaturum. Vissa värden försvinner, men andra tillkommer. Det är troligt att karaktären på Klarabergsgatan kommer att förändras framöver. När den nya spårvägen dras kommer antalet bullrande bussar att minska. Det är också troligt att spårvägen kommer att innebära en miskning av biltrafiken eftersom man normalt sett vill ha reserverade körfält för spårvagnar.

  1. God morgon och tack för dina synpunkter!

   Bra att du klargör orsaken till rivningen av annexet. Synd dock att det revs för nu ser hotellet helt stympat ut och arkitekturen är förstörd. Jag tycker att det är en fin byggnad, men i behov av underhåll. Exteriören är förvånansvärt välbevarad, bortsett från entrén och byggnaden ser ut att vara en tämligen påkostad historia från tidigt 60-tal.

   Nej, man borde verkligen inte bygga fula hus, men jag såg de förslag som visades på yimby.se och de såg inte mycket ut för världen. Min raljerande ton har sin grund i att jag inte tycker att det räcker att bygga högt för att åstadkomma något snyggt och modernt. Rent generellt gillar jag höga hus och att bygga modernt, men jag tycker inte att arkitekterna lyckas särskilt bra nuförtiden. Jag tycker mycket om Vera arkitekters hus på Surbrunnsgatan (sent 90-tal eller tidigt 2000-tal?), huset på Kungsgatan mittemot Cityterminalen(svart med inslag av rött, orange och gult) samt det nya hotellet som tronar vid Tegelbacken, men har ofta lite svårt för de material som används i dagens byggande. Här kanske jag har fel; det är nog inte bara materialen, utan utförandet och de krav som ett rationellt byggande ställer på sammanfogandet som är boven. Glashus tycker jag om, men jag anser också att de ibland blir spektakulära bara för att moderna hus skall vara spektakulära, inte för att de byggs för att vara vackra.

   Angående husen på Klarabergsgatan så tycker jag att de är bra exempel på byggnader från sin tid som passar in i miljön och är väl utförda. De har dessutom den fördelen att de skyddar kyrkogårdsoasen som jag tycker mycket om och inte försummar att passerar när jag är i krokarna. Sådana oaser är viktiga i en modern storstad. Vill man riva byggnader, finns det gott om andra hus som med fördel skulle kunna avlägsnas, både på Vasagatan och på Malmskillnads- och Regeringsgatorna.

   Om jag var tvungen att riva Hotel Continental och bygga ett nytt och högt hus på dess plats, skulle jag resa en tämligen stram byggnad vars fasad vore klädd med plattor av ljus sten, gärna ekebergsmarmor. Jag skulle förse fasaden med klassiska stilelement och noga anpassa dem till byggnadens proportioner (inkl våningshöjd). Jag vore heller inte främmande för höga, smala fönster som går från golv till tak. Märkligt? Kanhända. För ett par år sedan var jag helt emot allt vad tillbakablickande hette (och avskydde S:t Eriksområdet), men jag har ändrat åsikt (S:t Eriksområdet har verkligen kvalitéer, även om takhöjden verkar vara för låg i förhållande till fönstrens proportioner). Att låta sig inspireras av gångna tider är inte något nytt inom arkitekturen och jag tycker att den moderna arkitekturen har hamnat i en återvändsgränd. Se däremot på byggnaderna i Hjärup, som är så utskällda för sin historiserande stil. Jag säger inte att detta är framtidens hus, det tycker jag inte och har många synpunkter på dess genomförande, men jag tror att dessa byggnader är en reaktion mot vad som byggs idag och framförallt modernismen (och postmodernismen) och att detta bör tas som en indikation på att något nytt är på gång. Det räcker inte att bara som förr, bygga högre och mer uppglasat.

 2. Jag gillar de här två (?) husen mitt emot Åhlens. Det är väldigt stiligt med den helt glasade fasaden och de stenklädda sidoväggarna. Mycket vackrare än hötorgsskraporna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *