En drömmares dagbok, del 1

Jag läser just nu, men bara kortare stunder, filosofen Henri-Frédéric Amiels En drömmares dagbok i svensk översättnig av Klara Johanson. Boken, utgiven av Wahlström och Widstrand i sju upplagor åren 1900-1947, finns inte längre att tillgå; därför tar jag mig friheten att då och då citera lösryckta stycken från detta intressanta verk.

Genève, 3 mars 1847. Förspiller du inte ditt liv? Dödar du inte din framtid medelst lojhet, försagdhet och splittring? Du vill inte kännas vid den Guds gåva som är i dig; du törs inte se vad du bör vara och vara det. Du förväxlar avsikten med förmågan, det vill säga din egen vilja med Guds vilja. – Du måste till varje pris förvärva en överlägsenhet, vilket betyder en specialitet. För vad är du bättre begåvad än någon annan? Eller rättare, var finner du intelektuell frid och uppfyllelse? I de stora tankarna och de vida horisonternas rofulla majestät, i historiens och religionens filosofi. Jag glömmer mig långa tider kvar i lägre sfärer, men endast på betraktarens höga berg förnimmer jag mig som den jag är. Oändlighetslivets överstepräst, braman i dyrkan av de eviga lagarna, ett stilla vatten speglande och samlande världsaltets strålar – betraktelse med ett ord är vad som lockar mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *