Ostermans

Rivning och nybyggnad vid Stureplan

Förra veckan presenterades planerna på en total ombyggnad av kvarteret Speglingens Backe som ligger vid Stureplan och bl.a. inrymmer Sturegallerian. Det är många byggnader som fastighetsägaren vill riva eller bygga på. De rivningar som är aktuella är följande: Byggnaden på Humlegårdsgatan 17 ersätts av två byggnader - ett hotell och ett bostadshus. Freys hyrverk på