SSMFOE000697S

Strindbergshuset vid Karlplan år 1967

1969 revs detta vackra hus vid Karlaplan i Stockholm. Det var synd, ty det var ett välbevarat hus, fullt av vackra våningar och en mycket generös takhöjd. Det stod klart 1898 och ritades av Ludvig Pettersson och Ture Stenberg och hade en icke försumbar anstrykning av nygotik i sina fasader. Ett par år innan rivningen tog