Vackra Östertälje nya ålderdomshem

Såhär skulle jag vilja att ett ålderdomshem såg ut! Östertälje nya ålderdomshem ritades av Torsten Risberg med hjälp av fru Risberg och fästmön fru Elsa Persson. Man måste säga att resultatet blev ovanligt bra. 167 000 kronor kostade den vilket i texten  jämförs med moderna 6-rumsvillor i Stockholm som ligger i prisklassen 100 000 -

Östertäljes trivsamma ålderdomshem

I april 1947 invigdes Östertäljes första ålderdomshem som ritats av Torsten Risberg. Ursprungligen var tanken att det skulle bli en tvåvåningsbyggnad, men Risberg tänkte om och bad att få rita om byggnaden utan ersättning. Resultatet blev inte alls dumt. Det är en fin anläggning i den lilla skalan, påkostat med moderna mått mätt. I vardagsrum