Några villor i det avsomnade Boliden

Villor I Boliden

Villor i Boliden

Inte så lång från Skellefteå, men en bit söderut och inåt landet ligger Boliden, ett samhälle som gav ett något övergivet intryck när jag passerade förra sommaren. Ett par övergiva och vandaliserade hus angav tonen. Intill genomfartsgatan fann jag en rad med trevliga tegelvillor. Antagligen byggda på 50-talet eller något senare. Vem som ritat dem vet jag dock inte.

Boliden blev med stadsplan på 20-talet. TageWilliam-Olsson ritade stadsplanen och Johan Åkerlund ritade byggnaderna. Naturligtvis har samhället expanderat åtskilligt sedan dess och en stor del av bebyggelsen går nog att datera till den gyllene efterkrigstiden när samhället frodades.

Barkök eller bara kök undrade arkitektduon William-Olsson år 1953

Experimenthusen I Järnbrott 2

Runt 1953 började man bygga ett experimenthus på Modulatorsgatan i Järnbrott i Göteborg. Arkitekter var Tage och Anders Tage William-Olsson (far och son) och de byggde okonventionellt ty lägenheterna gjordes flexibla genom att innerväggarna kunde flyttas efter de boendes önskemål (här ett exempel). SF gjorde ett reportage 1954 visar de fleibla våningsplanerna och inte minst en nyhet: det öppna köket!

Arkitekterna hade nämligen, gissningsvis efter amerikansk förebild, lanserat det öppna köket vilket framgår av bilden ovan. Köksväggen var dock inte non-existing, utan det rörde sig snarare om en slags barkök som kunde beställas i olika utföranden vilket denna skiss visar.

Barkök eller bara kök? var den fråga som prydde utställningsbroschyren. Samtliga boende verkar ha valt barköket i en eller annan utformning. Kanske inte så konstigt, ty det är en rätt tilltalande lösning där man till viss del kan stänka om sig och dessutom ser man ju inte disken från första parkett heller. Spisen hade placerats i ett hörn (vilket var emot HFI:s riktlinjer) och en rejäl fläktkåpa ovanför sörjde för god ventilation.

En rätt fin lösning tycker jag, flexibel och praktiskt på många sätt. En bra kompromiss mellan dethelt öppna köket och det ordinära.