SMF i Bodafors Axel Larsson

Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors

Det fanns många möbeltillverkare i Sverige förr i tiden. En av de största var Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors. Fabriken bildades 1918 då ett antal mindre tillverkare slog samman. Tillverkningen skedde i Bodafors och Värnamo och som mest hade den 400 anställda. SMF hade egna formgivare men anlitade också kända namn som Bruno Mathsson och Carl

Se med snickarögon säger Bodafors

På 40-talet hade SMF i Bodafors en rätt fin reklamkampanj i veckopressen där de uppmanade köparna att se med snickarögon på möblerna i möbelaffären. Det hela påminner åtskilligt om de konsumentupplysande skrifter som utgavs vid denna tid och som hade till uppgift att bilda allmänheten på diverse områden. I just denna annons får vi lära