Stureparken

Stilla vid Stureparken på Östermalm

En doft av det gamla Östermalm, nej, så kan man nog inte alls utrycka sig, men Stureparken och kvarteren intill i Villastaden, är verkligen trivsamma och mycket lugna. Husen vid själva parken är nästan uteslutande byggda på 1800-talet, men det finns några hus på Östermalmsgatan som är av modernare datum. Merparten av byggnaderna har dock

Dramatiskt vid Stureparken

I Stureparkens fond, ligger ett gammal 1880-talshus med tinnar och torn som under tidigt 1900-tal byggdes om en smula i tidens anda. Resultatet är en rätt märklig byggnad som jag tycker mycket om. I de rymliga lägenheterna har man utsikt över den gamla Kolerakyrkogården som numera är en lätt bortglömd oas. På våren blommar här