Stilla vid Stureparken på Östermalm

Stureparken

Stureparken

En doft av det gamla Östermalm, nej, så kan man nog inte alls utrycka sig, men Stureparken och kvarteren intill i Villastaden, är verkligen trivsamma och mycket lugna. Husen vid själva parken är nästan uteslutande byggda på 1800-talet, men det finns några hus på Östermalmsgatan som är av modernare datum. Merparten av byggnaderna har dock byggts om i varierande omfattning, många kraftigt med både förenklade fasader och helt renrakade interiörer. Det gula huset på bilen fick sig en rejäl uppfräschning på 30-talet (om jag inte mins fel).

På 1600-talet fanns här en kyrkogård för fattiga människor. På 1700-talet härjade pesten och då begrovs många offer här. På 1800-talet var det koleraepidemi och då då kom kyrkogården återigen väl till pass. På 1880-talet började husen omkring kyrkogården att byggas och i början av 1900-talet anlades den park vi känner idag.

Dramatiskt vid Stureparken

I Stureparkens fond, ligger ett gammal 1880-talshus med tinnar och torn som under tidigt 1900-tal byggdes om en smula i tidens anda. Resultatet är en rätt märklig byggnad som jag tycker mycket om. I de rymliga lägenheterna har man utsikt över den gamla Kolerakyrkogården som numera är en lätt bortglömd oas. På våren blommar här ett japanskt körsbärsträd och på sommaren är grönskan så kompakt att parken mestadels ligger i skugga.

Denna dag var vädret grått och en smula dramatiskt. De kala grenarna vajade i vinden och regnet hängde i luften. Det var vackert.