Styreby 3

Britt Pedersens villa för Märta Flodin

Styreby 3

I Stureby ligger en ovanligt elegant villa från 1950-talets sista år. Den är uppförd i gult tegel med inslag av vad som ser ut att vara karosseripanel. På bottenvåningen hittar vi kök, kammare, matsal och vardagsrum med öppen spis. En trappa upp 4 sovrum samt ytterligare ett vardagsrum. Arkitekten bakom denna skapelse är Britt Pedersen som ritade detta hus för Märta Flodin 1957. Pedersen tog sin examen vid KTH 1954 och var i början av sin karriär verksam i USA, i Massachusetts och Los Angeles. Hon kom sedan att vara verksam i Lund, bland annat vid Arkitektskolan, LTH.

Så här beskrivs villan i Bebyggelseregistret: “Den välbevarade villan i Valskistan 10, som uppfördes 1957 efter ritningar av den kvinnliga arkitekten Britt Pedersen, är ett utmärkt exempel på den tidens strävan efter att förnya villaarkitekturen. Samtidigt är byggnaden påfallande exklusiv när det gäller arkitektur, material och detaljer. Utformningen är helgjuten. Det rör sig om en sluten, långsträckt och högrest huskropp där fasadernas gedigna gula tegel på ett effektfullt sätt kombineras med lackerat trä i utfackningar, balkongfront, entréer och fönster. Arbetade detaljer i smide liksom takets koppar förstärker intrycket. Villan är alltså mycket välgestaltad och har höga arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden. Att byggnaden ritades av en kvinnlig arkitekt är ovanligt för tiden, och det bidrar till de höga unicitetsvärdena. Byggnaden har även miljöskapande värden och visar på ett pedagogiskt sätt stadsdelens utbyggnadshistoria”.

Tre vackra villor i villastaden Stureby

Styreby 3

Stureby är en intressant stadsdel som började början benämndes området Ersta Villastad men efter protester blev det Stureby. I området finns många fina villor. En av de flottaste är den ni ser på bilden ovan som jag skall försöka ta reda på mer om. Tegel och trä är elegant på en villafasad. Jag gissar att huset spelar i den högre divisionen.

Stureby 2

En klassisk funkisvilla av medelklassmodell gissar jag. Kök, jungfrukammare och vardagsrum/matsal på nedre botten och tre sovrum samt hall där uppe är en kvalificerad gissning. Propert och med en snygg balkong.

Stureby 1

Något mer påkostad funkis med altan en trappa upp och stor balkong utanför vardagsrum och matsal. Snäppet bättre än den förra.

För länge sedan fanns det biograf i Stureby och den såg ut så här. Det måste ha varit en rätt rolig stadsdel en gång i tiden, men nu är både biograf och de flesta butiker ett minne blott.