Hamngatsbacken en snöig vinterdag

Hamngatsbacken

Hamngatsbacken

Hamngatsbacken, numera ettminne blott, i vinterskrud. Till vänster i bild Hästskopalatset, en riktigt fin kontorsbyggnad från 30-talets mitt ritad av Allan Christensen. En ombyggnad 1971 ändrade dock utseendet till det sämre och dagens plåtklädda fasad gör ingen glad. Mittemot NK syns Sidenhuset, en byggnad som revs när Hamngatan breddades. Jag tycker det är mycket tråkigt att så mycket revs. Hötorgscity var ett välkommet tillskott, men sedan gick det för långt. Tråkigt är det också att mycket av det som byggdes på 60-talet redan byggts om och förvanskats, precis som miljöerna från tidigt 70-tal.

Riktigt vackert i Sidenhuset och NK

Mitt emot NK låg Sidenhuset, ett varuhus inrymt i det vackra Hamngatspalatset som ritats av Johan Laurentz och stod klart 1899. Varuhuset övertogs av NK som hade en del av sin verksamhet förlagd dit. NK:s textilkammare fanns där, och kanske även NK Inredning, jag är inte säker. Huset revs 1969 och idag står Sparbankshuset på dess plats. Antagligen var byggnadens inre till stor del förvanskat vid rivningen, och med det menar jag att mycket ändrats genom åren. I bottenvåningen fanns dock denna vackra lokal. Och sså här elegant var entrén och här en interiör högt uppe i huset.

Bildena kommer från Stockholmskällan, en utmärkt webbplats.