Guldhedens folktandvård

Centrumanläggningen på Guldheden

På Södra Guldheden, vid Dr Fries torg, ligger några byggnader som jag tycker håller mycket hög klass. Det är biblioteket, Folktandvården och något som ser ut som en sporthall, men jag vet inte säkert. Husen är i gott skick och verkar inte har renoverats sönder som på många andra ställen i Göteborg. Inte nog med

Dr Bex Gata

Henning Orlandos butiker, Guldheden

På Dr Bex gata på Södra Guldheden ligger en länga med butiker som ritades av Henning Orland och som stod klara 1951. Ursprungligen fanns här en Kunsumbutik samt "Rolf Nilssons fiskaffär, Gullbergs färg- och kemikaliehandel, Gerd Wennerstens fotoateljé, Ebba Edwalls damfrisering, Guldhedens Kemtvätt och ett postkontor som invigdes den 8 december 1952" läser jag på

Grå punkthus på Södra Guldheden

I början av femtiotalet stod de grå punkthusen på Södra Guldheden klara. De hör i mitt tycke till de bästa i genren som någonsin byggts. Dels är de mycket vackert inpassade i terrängen och den befintliga grönskan, dels rör det sig om ett kvalitetsbygge med många intressanta detaljer. Det var arkitekterna Sven Brolid och Jan