Men varför tänkte man inte lite längre

För några dagar sedan tuggade grävskopan i sig den sista resten av Norra Stationsområdets byggnader, klockhusets pendang. Nu är de två godsexpeditionerna och magasinsbyggnaden däremellan ett minne blott och området kommer endast att leva vidare i Norra Stationsparken som löper genom det nya bostadsområdet. Att bevara åtminstone de två expeditionsbyggnaderna lät sig inte göras, det

Villa Edstrand av Sigurd Lewerentz

Detta luftigt lätta drömslott ritade Sigurd Lewerentz åt Knut Edstrand med hustru i anslutning till golfbanan i Falsterbo. Ursprungligen var tanken att huset skulle byggas i ett plan men med tanke på dimmorna från havet lyftes huvudvåningen upp och under den förlades entré samt herrum, bar, gästrum och diverse biutrymmen som garage och tvättstuga. En

Sigurd Lewerentz bor i industrietage

År 1943 flyttade Sigurd Lewerentz både sig själv och sin verksamhet till Eskilstuna (Idesta). På vinden i ett tvåvåningshus som inrymde hans ateljéer, inredde han ett nytt hem åt sig och sin fru. Jag är inte särdeles förtjust i vindar (och är av den åsikten att kan man bo i en riktigt lägenhet så gör man