flarken_7

Vinter och en förfallen uthusbyggnad

Dörrarna hänger, putsen har lossnat och hela byggnaden har bestämt satt sig. Synd, för det är en grann ladugård (jag tror faktiskt att det är en ladugård) med murad nederdel och en regelstomme över. Dörrarna är klassiskt gröna som de ofta var förr. Varifrån detta mode kom har jag ingen aning om, men snyggt är

En lada med en tröska stadd i förfall

En vacker kväll i början av augusti tog jag bilen för att titta på lador. Ute på en åker såg jag en illa medfaren spantrad lada med mycket bristfälligt spåntak. Genom den förstora porten skymtade något som såg ut som en skördetröska. Mycket riktigt, det var precis vad det var. Sorgligt övergiven stod den där.

Lätt slagsida i liten by i Västerbotten

Efter att ha reparerat lador i parti och minut har jag blivit mycket förtjust i den typen av byggnader, och framförallt de spantrade, dvs de som byggts som en regelkonstruktion med panel på till skillnad från gamla timrade. Konstruktionen är sårbar, ty när syllringen i botten ruttnad, förlorar byggnaden sin stabilitet och rasar förr eller