Lätt slagsida i liten by i Västerbotten

I förfall

Efter att ha reparerat lador i parti och minut har jag blivit mycket förtjust i den typen av byggnader, och framförallt de spantrade, dvs de som byggts som en regelkonstruktion med panel på till skillnad från gamla timrade. Konstruktionen är sårbar, ty när syllringen i botten ruttnad, förlorar byggnaden sin stabilitet och rasar förr eller senare samman.

I förfall

Denna byggnad, en loge gissar jag, har satt sig ordentligt och jag gissar att det är markens fukt som fått konstruktionen att murkna. Den lutar betänkligt men är fortfarande en vacker byggnad.

I förfall

Dörrarna är av klassisk enkel konstruktion och panelen verkar en gång i tiden ha varit rödfärgad. Man skulle önska att ägarna tog bättre hand om denna byggnad så den inte rasar samman. Tyvärr finns det alltför många i detta skick och alltför få som bryr sig om denna del av vårt kulturarv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *