Norrbyskär i juni

Norrbyskär i den skira junigrönskan

För ett år sedan var jag på Norrbyskär strax utanför Hörnefors i södra Västerbotten. Det gamla sågverkssamhället ligger otåligt vackert på några inte långt från kusten. Sommartid är här rena idyllen och eftersom all verksamhet sedan länge avstannat, är platsen ett kärt sommarnöje för många som bor på fastlandet. Med denna vackra bild önskar jag

Kempes mönsterbygge på Norrbyskär

1890 förvärvade Frans Kempe, VD för Mo och Domsjö, Norrbyskären utanför Norrbyn i Hörnefors kommun strax söder om Umeå. Skären, som ligger helt nära fastlandet, ansågs mer eller mindre värdelösa , ty de var blåsiga och jorden gick inte att bruka. För Kempe var det dock en idealisk plats att anlägga en ångsåg på. Där