SMF i Bodafors Axel Larsson

Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors

Det fanns många möbeltillverkare i Sverige förr i tiden. En av de största var Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors. Fabriken bildades 1918 då ett antal mindre tillverkare slog samman. Tillverkningen skedde i Bodafors och Värnamo och som mest hade den 400 anställda. SMF hade egna formgivare men anlitade också kända namn som Bruno Mathsson och Carl