A-människor är fullgod arbetskraft!

1923 bildade de svenska mejerierna en lobbyorganisation som kom att få namnet Mjölkpropagandan och tack vare deras idoga arbete kom mjölkbarer att växa upp som svampar ur jorden, inte minst efter den flygande starten på Stockholmsutställningen 1930. Mjölk som måltidsdryck var inte speciellt vanligt vid denna tid, inte ens i bondesamhällen, ty råvaran användes bl.a.

Billiga EPA, Enhetsprisaktebolaget

När jag var lite fanns det fortfarande EPA-varuhus i städernas centrum. jag har inget direkt minne av dem, däremot minns jag naturligtvis Tempo, en kedja som hörde till Åhlen och Holm-koncernen och som mot slutet av 70-talet köpte upp EPA-varuhusen. I samband med sammanslagningen lades många EPA ner, ty i många städer fanns det både