Bygget har avstannat vid Lidingöbro

Förra vårvintern skrev jag om Lidingöbro värdshus och de rivningar som ägt rum där. När jag på nytt besökte platsen på midsommarafton verkade det som som byggnationen helt avstannat. Den kvarvarande flygelbyggnaden står kvar, men är inte skyddad för väder och vind. Delar av källarvåningen har grävts ur byggnaden verkar inte ordentligt uppstagad. Jag förmodar

Spillrorna av Lidingöbro värdshus

I lördags promenerade jag ut mot Kaknäs och hamnade så småningom vid Lidingöbro. Där ligger några gamla villor som har en magnifik utsikt över Stockholms inlopp och Lidingön. Här låg också Lidingöbro värdshus, idag finns inte mycket kvar av anläggningen, ty här skall det byggas en modern konferens- och spaanläggning. Det var bland det dummast