En centrumbyggnad i Skönstaholm

En bit från radhusområdet Skönstaholm ligger Skönstaholmsskolan och en liten centrumanläggning som båda är uppförda i rött tegel och mycket vackra. Emellan dem och förbunden med den senare ligger en förskola. Centrumanläggningen hörde ursprungligen till det intilliggande Veckodagsområdet och ritades av Georg Varhelyi (som även ritat det geniala punkthuset i Björkhagen). Bebyggelseregistret anger Lennart Brundin