Östermalms Hemgård vid Tullgatan

I början av 1900-talet, närmare bestämt 1905 eller 1906, öppnade Hemgården Östermalm som var Stockholms första hyreshus med centralkök, åtminstone för det lite mer burgna klientelet. Bakom satsningen låg arkitektduon Hagström och Ekman som inspirerats av ett liknande hus i Köpenhamn. I Idun, nummer 47 år 1905, presenteras hemgården utförligt och den texten återger jag