Jag rådfrågar ständigt mitt ödes bok

Ditt ödes bok Greven ac Caligrostos magiska cirklarDitt ödes bok – Cagliostros magiska cirklar utgavs år 1921 är på sina sätt en något daterad skrift. Målgruppen är av allt att döma kvinnor i samhällets högre skikt, vilket tydligt syns på frågorna man kan få besvarade. Boken utgörs nämligen av 140 spörsmål, skräddarsydda för societetsdamen vars enda önskan är att bli gift (visst utrymme ges även för otrohet).

Här ett urval av mina favoriter: Skall någon snart göra mig sin kur? Hur skall jag bli bedömd i sällskapslivet? Skall jag få en vacker man? Skall jag bli herre i huset? När skall jag upphöra att behaga? Skall min nya dräkt göra lycka? Skall jag bedraga honom? Är min rival lika vacker som jag? Borde jag vara en smula kokett? Älskar han mig för mina pengars skull? Skall jag begå ett stort fel före min bröllopsdag? Skall jag råka ut för kärleksaffärer?

Särskilt den sistnämnda är fantastiskt rolig. Råka ut för. Tänk, att man bara kunde sitta där och vänta på en smula erotik.

Jag drar mig ofta för att rådfråga Greven, ty han är inte alltid speciellt snäll. Man kan få svar som gör en lätt förtvivlad om har otur. Andra gånger får man de mest förtjusande svar. Jag minns en vän som frågade om hur han skulle bli bedömd i sällskapslivet. Svaret han fick löd ”Du skall anses för en liten skatt”. Sjlv kunde jag inte avhålla mig för att fråga när jag skulle upphöra att behaga och fick följande angenäma svar: ”Du  har ännu lång tid kvar”. Bättre kan det inte bli.

Greve Cagliostro hade inte det bästa av rykte, ty han var inblandad i den famösa halsbandsprocessen, den kupp där man med hjälp av förfalskade brev från Marie-Antoinette, fick kardinal Louis de Rohan att inköpa det dyraste smycke som sålts i Paris, ett smycke som grevinnan La Motte, som iscensatt kuppen, sedermera lade beslag på och lät realisera i kontanter för att finansiera sitt slösaktiga leverne.

Kiosklitteratur från förr piggar upp

Skräplitteratur är inget nytt under solen. Vad sägs om denna skildring i romanform av Madame du Barrys spännande liv!

Här bjuds glimtar från Paris hemtrevliga bordeller där Jeanne Bécu började sin bana innan hon blev Ludvig XV älskarinna. Greve du Barry såg hennes möjligheter och hans plan att göra Jeanne Bécu till kunglig älskarinna slog i hög grad an på den prakt- och njutningslystna gatslinkan (språket!). Eftersom du Barry redan var gift, fick Jeanne istället gifta sig med hans bror, Guillsume. Hon behövde nämligen en grevlig titel för att kunna avancera som mätress.

Som få andra kvinnor, lyckades Jeanne du Barry samla ädelstenar på hög. En smycke gick hon dock miste om och det var det famösa halsband som aldrig han förfärdigas av juveleraren innan kungens död men som var avsett för Madame du Barry. Det var detta halsband som spelade huvudrollen i halsbandsprocessen.

Efter kungens död var juveleraren angelägen om att bli av med detta kostbara smycke som värderades till 1,5 miljon livres, men Marie-Antoinette, den dåvarande drottningen, kunde inte, med tanke på de dåliga tiderna, köpa en sådan dyrbarhet. Grevinnan la Mothe insåg genast att det fanns en chans att komma över dyrbarheten utan att åderlåta hushållskassan; hon var av svindlarnatur och övertalade den enormt förmögne kardinal de Rohan att köpa detta smycke och ge det till drottningen vars gunst han förlorat. Så småningom nappade kardinalen, köpte smycket och överlämnade det en mörk kväll till en gatflicka, utklädd till Marie-Antoinette. Halsbandet var nu i grevinnan de Rohans ägo!

Läs mer om det intressanta brottet på Wikipedia. Inblandad i affären var även den ryktbare magikern greve Cagliostro.

Ur historisk perspektiv misstänker jag att serien Ryktbara mäns och kvinnors kärlek är av tvivelaktigaste slag (men så kostade häftet 50 öre i kiosker och tobaksaffärer när det gavs ut 1928).

Vad det gäller populärhistoriska skildringar av sämre kvalité, kan jag tycka att dessa kan vara nog så njutbara. Jag kan inte låta bli att undra vad den förmodligen rätt obildade madame du Barry hade ansett om att lärda män ett århundrade efter hennes död ägnat så mycket tid i att forska om hennes kärleksaffärer och göra det med akademisk noggrannhet.