Framtidens turiststation utanför Piteå

Varje sommar när vi åkte på semester till Västerbotten, passerades turiststatioen i Jävre. Som en port till Norrbotten hade den placerats på vänster sida om E4:an på väg norrut. När så högertrafiken infördes året därpå, hamnade stationen på fel sida och blev med ens praktiskt taget onvändbar; få var de turister som fann det naturligt