Audiotape som återger inspelat ljud

Jag har köpt mig en rullbandspelare, en Beocord 2000 från 60-talets mitt. Den är mycket snygg vilket framgår av denna blid (som föreställer efterträdaren 2000 deluxe som är nästan identisk till utseendet). Apparaten fungerar, men en tryckrulle måste bytas ty gummit har torkat och den är inte längre jämn och slät. Det är möjligt att