Wallenbergs villa 1

Knut Wallenbergs villa på Brahegatan

På en nöjd i utkanten av Ladugårdslandet byggdes 1876-1877 en ståtlig villa av  grosshandlaren och generalkonsuln Otto Blanck. Norr om Östermalmsgatan var det rena rama landet vid denna tid men efter cirka 10 år hade grannhusen växt upp som svampar ur marken. 1883 övertogs villan av Knut Wallenberg byggdes om i slutet av 1890-talet. Sedan stod