Och detta helt till sin verkliga glädje

Bonniers veckotidningars lexikonNär man bläddrat en stund i Bonniers Veckotidnings lexikon för etikett och god ton (1928), kan man konstatera att Magdalena Ribbing har mycket att lära på vissa områden. Man kan också konstatera att de råd som ges icke är av modernaste sort. Tillika är lexikonet ett utomordentligt verktyg för att göra en sociologisk undersökning av denna tid.

Under rubriken Frånskilda, hittar jag en mening som onekligen känns rätt modern: ”Återser man efter en längre tids frånvaro personer, vilka man råkat inom mera sällskapsidkande kretsar, är det ofta vanskligt att veta, om han eller hon är gift med samma person som förr”. Det kan onekligen vara ett råd att lägga på minnet när man stöter på någon gammal bekant på någon form av lokal.

Även synen på rökning har av allt att döma förändrats åtskilligt, ty ”för föga mer än ett decennium sedan ansågs det som tecken på en långt driven emancipation om en dam mera offentligt njöt av en cigarett”. Kvinnosakskvinnor och deras cigaretter!

Som bilägare är är det värt att notera att det ”säger sig självt att det ej blott är lagstridigt utan även okultiverat att fara fram i överdådig hastighet”. Man bör också tänka på att nästan alla tycker om att åka bil och därför bör det även ”vara en glädje att stundom kunna ställa sin bil till gästers och vänners förfogande”.

Värt att notera angående badortsliv är att ”vid den förestående resan till en rekreationsort blir, för damerna i synnerhet, klädfrågan ett brännande spörsmål”. Man kan också konstatera att ”de nu brukliga trikåklänningarna äro som skapade för det enklare badortslivet och fjällvistelsen” och att allt ”som verkar stadspromenad och vinterbjudning, bör bannlysas under en lantlig sommarvistelse”. Men det finns värre fallgropar än så. Är det så att man gör ”angenämare bekantskaper och bildar kotterier, vittnar det ej om takt och belevenhet att göra dessa så oåtkomliga som möjligt för andra, att övriga medgäster fullkomligt nonchaleras”.

Mina favoriter i boken är dock följande helt fantastiska uppslagsord!

Jungfru.
Detta ord brukas numera ej som tilltal, men ännu i dessa hembiträdenas och husassistenternas dagar kan man, till sin verkligaglädje, får höra tjänarinnan i ett bättre hem på en telefonförfrågan: ”Vem talar jag med?” ge till svar: ”Det är en av jungfruarna (resp. jungfrun)”.

Konvenansäktenskap,
vilka ej grundas på ömsesidig kärlek utan endast ta hänsyn till överensstämmelse i stånd och förmögenhetsvillkor äro i vår frigjorda tid mindre vanliga än förr. Det torde dock kunna ifrågasättas, om ej dessa mången gång bygga på en fastare grund än vad som är fallet med våra dagars alltför lättvindliga förbindelser.

Helt och fullt till sin verkliga glädje

Bonniers veckotidningars lexikonNär man bläddrat en stund i Bonniers Veckotidnings lexikon för etikett och god ton (1928), kan man konstatera att Magdalena Ribbing har mycket att lära på vissa områden. Man kan också konstatera att de råd som ges icke är av modernaste sort. Tillika är lexikonet ett utomordentligt verktyg för att göra en sociologisk undersökning av denna tid.

Under rubriken Frånskilda, hittar jag en mening som onekligen känns rätt modern: ”Återser man efter en längre tids frånvaro personer, vilka man råkat inom mera sällskapsidkande kretsar, är det ofta vanskligt att veta, om han eller hon är gift med samma person som förr”. Det kan onekligen vara ett råd att lägga på minnet när man stöter på någon gammal bekant på någon form av lokal.

Även synen på rökning har av allt att döma förändrats åtskilligt, ty ”för föga mer än ett decennium sedan ansågs det som tecken på en långt driven emancipation om en dam mera offentligt njöt av en cigarett”. Kvinnosakskvinnor och deras cigaretter!

Som bilägare är är det värt att notera att det ”säger sig självt att det ej blott är lagstridigt utan även okultiverat att fara fram i överdådig hastighet”. Man bör också tänka på att nästan alla tycker om att åka bil och därför bör det även ”vara en glädje att stundom kunna ställa sin bil till gästers och vänners förfogande”.

Värt att notera angående badortsliv är att ”vid den förestående resan till en rekreationsort blir, för damerna i synnerhet, klädfrågan ett brännande spörsmål”. Man kan också konstatera att ”de nu brukliga trikåklänningarna äro som skapade för det enklare badortslivet och fjällvistelsen” och att allt ”som verkar stadspromenad och vinterbjudning, bör bannlysas under en lantlig sommarvistelse”. Men det finns värre fallgropar än så. Är det så att man gör ”angenämare bekantskaper och bildar kotterier, vittnar det ej om takt och belevenhet att göra dessa så oåtkomliga som möjligt för andra, att övriga medgäster fullkomligt nonchaleras”.

Mina favoriter i boken är dock följande helt fantastiska uppslagsord!

Jungfru.
Detta ord brukas numera ej som tilltal, men ännu i dessa hembiträdenas och husassistenternas dagar kan man, till sin verkliga glädje, får höra tjänarinnan i ett bättre hem på en telefonförfrågan: ”Vem talar jag med?” ge till svar: ”Det är en av jungfruarna (resp. jungfrun)”.

Konvenansäktenskap,
vilka ej grundas på ömsesidig kärlek utan endast ta hänsyn till överensstämmelse i stånd och förmögenhetsvillkor äro i vår frigjorda tid mindre vanliga än förr. Det torde dock kunna ifrågasättas, om ej dessa mången gång bygga på en fastare grund än vad som är fallet med våra dagars alltför lättvindliga förbindelser.

Något litet om praktiska handböcker

Värdinnans ABCPraktiska handböcker är alltid till stor nytta. Själv läser jag gärna verkstadshandböcker, men den genren skall vi inte behandla här. Istället skall vi titta närmare på volymen Värdinnans ABC, praktisk handbok av Mary T. Nathhorst (1930). Att läsa den boken, ger en rent sociologisk inblick i den tidens mer privilegierade människors vardag. Jag saxar ett par stycken:

Nu några ord om hembiträdets klädsel, när hon öppnar dörren för visiterna. Har man två jungfrur, så skall husan vid lunchen utbyta morgonens ljusblå klänning mot en svart med tillhörande serveringsförkläder och mössa med eller utan långa band (stökdagar utgöra ju undantag).

I allmänhet gäller den regeln, att landsorten tycker om visiter och att man där överhuvudtaget har mer tid för sin nästa, samt att stockholmarna, om de kunna, försöka slippa både göra och taga emot visiter.

Tillhör mannen emellertid ett fritt yrke och inte en kår, väljer man umgänget mera fritt, och det beror då mycket på en själv, om detta umgänge blir en viktig del av ens liv, dvs ens vänner, eller bara sällskapsbekanta.

Nu utgöras lunchväninnorna kanske i stället av relativt högt eller rikt placerade damer, vilkas män kanske inte skulle passa in med värdinnans egen man. Många värdinnor har på detta sätt fått ett lunchumgänge, som, om man vore snobbig, skulle sägas vara finare än det ordinarie middagsumgänget.

Förutom dessa handfasta råd, beskrivs olika tillställningar, till exempel Det verkliga five oգlock, Hur man skall ordna ett kafferep?, En middag i all enkelhet och I vardagslag. Praktiskt, om man saknar erfarenhet på området.

En annan flitig författarinna var Elise Adelsköld (1878-1946). Jag är särskilt nyfiken på volymerna Handbok i servettbrytning (1928, 46 sidor) och Den kunniga husjungfrun (1925, 88 sidor).

Även blomsterlitteraturen har förändrats på senare år, i vilken riktning är upp till läsaren att bedöma. Läs här om den trevliga volymen Växterna i hemmet utgiven i serien DUKTIGA HEMBITRÄDEN på KF:s förlag .