Stora Skuggan på norra Djurgården

Vid Skuggan på norra Djurgården

Ute vid Stora Skuggan möter man ofta kungens får, men just denna dag var det endast några tjurar som strosade omkring i det grå vårvädret. Jag tycker om att köra bil här ute på de smala vägarna, ty här är naturen vacker och med lite tur är man helt ensam på vägarna.

Vid Skuggan på norra Djurgården

Den dag jag var där ute blommade vitsipporna och träden hade precis börjat veckla ut sina löv. Några tyska turister promenerade omkring med sina barn  och tittade på de stora tjurar som betade.

Vid Skuggan på norra Djurgården

Vid Stora Skuggan ligger Engelska villan som har ett elegant 8-kantigt orangeri som jag inte lyckades fotografera. Området är på sina ställen mycket kuperat, vilket syns på bilden ovan.

Om naturen vid Stora Skuggan

Jag har inte läst Johanna Ekströms Om man håller sig i solen och är inte så säker på att jag verkligen vill göra det heller. Jag är inte helt road av den genre som jag antar att man kan placera hennes alster i (men kan samtidigt tänka mig att den blir intressant många år fram i tiden). Under Johanna Ekströms uppväxt bodde familjen Wästberg/Ekström i ett gammalt hus ute vid Stora Skuggan på norra Djurgården. En riktig idyll och två föräldrar som älskade det vackra har jag förstått när jag läst ett par recensioner.

Under dessa år på Djurgården skrev Margaretha Ekström en bok som gavs ut på Bonniers 1979. Om naturen vid Stora Skuggan heter den. Den innehåller mestadels naturbetraktelser, men då och då skymtar vardagslivet förbi. Skymtar förbi gör även Virginia Woolf, som upptagit en stor del av Ekströms liv. örutom den svenska översättningen av Orlando, har hon överfört åtskilliga böcker om denna kvinna till svenskan.

Om naturen vid Stora Skuggan är ingen märkvärdig bok, men den tål att läsas.