Marianne Hööks Sommarstockholm

I boken Stockholmskärlek (Wahlström och Widstrand), är samtliga texter av Marianne Höök. De är inte speciellt märkvärdiga, men de har ett tonfall som jag tycker mycket om. Dessa texter har inte återutgivits på senare år, till skillnad från hennes kåserier och intervjuer. Höök är Här har vi två texter. Den första behandlar den svenska badsynden.

Hans Hammarskiölds dam på NK

Det finns en utmärkt bok, Stockholmskärlek kallad, med bilder av Hans Hammarskiöld och texter av Marianne Höök. Utgiven i början av 50-talet, är den en samtidsskildring av Stockholmslivet och en mycket tilltalande sådan. Marianne Höök har en avundsvärd förmåga att forumlera sig och kan skildra de mest romantiska av miljöer utan att det blir för