Siemens svenska modellutbud 1957

Gamla radiobroschyrer är något som jag tycker mycket om. Framförallt de svenska som visar modellutbudet här i landet. De tyska radiomärkenas generalagenter, i detta fal Siemens Svenska AB, valde ut de modeller som de ansåg passade bäst på marknaden och presenterade dem för presumtiva köpare en en trevlig trycksak i färg. Samtliga bilder hår att