P O Hallman och den intima staden

1889 gav Camillo Sitte ut verket Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen där han kritiserade sin tids stadsplanering; de snörräta gatorna och de massiva hyreskasernerna med sina ohygieniska gårdsrum. Sitte var en verklig estet och en medeltidsromantiker och för honom var ett av de grundläggande felen bristen på enhetlighet (vilket inte skall jämföras med upprepningens