Staffan Tjernelds Röd amaryllis

Jag gallrade ut en del böcker från min överfulla Stockholmsbokhylla och tog med mig norrut. Bland dessa böcker var det måna trådhäftade 40-50-talsromaner som det mycket sällan talas om idag. En av dem var Staffan Tjernelds deckare Röd amaryllis från 1951. Tjerneld är annars mest känd för sin fina Stockholmsskildring Stockholmsliv som  ursprungligen kom it i ett antal häften med start 1949.

Röd amaryllis utspelar sig i Dovra, ett litet gruvsamhälle i Uppland där gruvan lades ner 20-talet, och som sedan dess mer eller mindre somnat in. Kvar finns dock några fattiga gamla åldringar, ett mycket bedagat brukshotell och en liten diversehandel. På platsen bor också en målare vid namn Borge med fru.

Bokens huvudperson, Martin Clerck, anländer Dovra efter en sjukhusvistelse och tar in på brukshotellet. Det lilla samhället har under den senaste tiden fått ett litet uppsving, ty provborringar under ledning av disponent Clarence Bäär har påbörjats. Bäär är tämligen ung och dekorativ precis som målaren Borges fru.

Clerck blir bekant med byråchef Strömberg, en alkoholiserad man som övervakar restaureringen av Dovra kyrka, och blir sedan bjuden med hem till Borges som bor på en udde i den närbelägna sjön Doven.

Röd amaryllis är en riktigt bra deckare. Framförallt är det en mycket fin skildring av det förfallna gruvsamhället. Det är ingen snaskig berättelse, utan en rätt lågmäld skildring som jag tyckte om. Boken kan rekommenderas och beställes för en mycket billig penning på Bokbörsen.

Jag är mycket nyfiken på om detta samhälle någonsin har funnits. En googling ger inget bra svar. Om någon av er känner till något om detta skulle jag bli glas.