Luxor Caruso var nästan television!

Överdrifter är inte ovanliga i raklamsammanhang och Luxor Caruso är inget undantag. I en gammal annons från hösten 1945 jämför man dess fulländade ljudåtergivning med televisionen. "Luxor-ljudet är numera så fulländat att lyssnaren tycker sig förflyttad till den feststämda operasalongen och scenens gestalter bli levande" skriver man vidare. Ja, kanske, ty apparaten har både Johnson-koppling