Män som vi ej skola gifta oss med

Dagens bok är den omistliga Män som vi ej skola gifta oss med av Reihold Gerling. Boken verkar ytterst ovanlig, men ProjektRuneberg har haft den goda smaken att digitalisera verket. Gerling, som kom från Posen (som jag tror var Polskt vid den tidpunkten), har i sin bok tämligen utförlig skildrat olika manstyper och vad man som