Wilma Cozart Fine in Living Presence

I början av femtiotalet, närmare bestämt 1951, spelade Mercury in sitt första klassiska stycke, Pictures at an Exhibition. Bakom spakarna satt Robert Fine, en erfaren och mycket noggrann ljudtekniker. Skivan möttes av idel lovord i pressen och New York Times ansåg att man som lyssnare befann sig i the living presence vid avlyssningen. Mercurys reklamavdelning